Kiamid 6.6 SC GF30-0 NT | Compoundierung - Compounds Eigenmarken - Kiamid

Kiamid 6.6 SC GF30-0 NT

natur

PA 6.6

30% Glasfasern